Liên hệ

Địa chỉ chúng tôi:

83/11 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Email chúng tôi:
infor.princesswhite@gmail.com
Điện thoại:
083 334 2222
 
Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8:00 AM đến 5:00 PM

  Liên hệ

  Địa chỉ chúng tôi:

  83/11 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

  Email chúng tôi:
  infor.princesswhite@gmail.com
  Điện thoại:
  083 334 2222
   
  Thời gian làm việc:
  Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8:00 AM đến 5:00 PM